Invisalign

Start The MAD-Appliance Vroege behandeling Invisalign Invisalign 2

 

                   Geachte Collega,

  

Meer en meer volwassen patiënten verlangen tegenwoordig een perfecte glimlach.  De gangbare orthodontische technieken hiervoor vragen vaak teveel coöperatie, zijn te complex of brengen teveel ongemakken met zich mee! 

 Met de ‘INVISALIGN’- techniek kan u 80% van deze patiënten nu een oplossing bieden in samenwerking met onze orthodontiepraktijk, www.orthodontie.nu.

 

                   De procedure verloopt als volgt;

1.     De patiënt neemt in onze praktijk een ‘Invisalign–advies afspraak’.  Deze duurt 30’, gedurende dewelke alleen recente OPG, RSP in NHP  (Natural Head Position) en digitale intraorale en extraorale foto’s       worden genomen volgens de richtlijnen van de ‘American Board  of Orthodontists’.  Aansluitend doen wij een kort myofunctioneel onderzoek en noteren enkele wensen van de patiënt.

2.     Deze door ons verwerkte en geoptimaliseerde informatie sturen wij door  naar het hoofdkwartier van Invisalign in America, waar wij op onze beurt advies vragen over de slagingskansen van een behandeling met deze nagenoeg onzichtbare en comfortabele Invisalign-techniek.

3.     Na 1 à 2 weken krijgt de algemene tandarts van ons dan een verslag van  dit advies met details over de behandeling zelf, over de behandelduur en de techniekkosten.

4.     Indien de patiënt dan wenst deze behandeling te laten plaatsvinden kan hij/zij opnieuw een 30’ durende afspraak maken om de ‘precisieafdrukken’  en de ‘Bite Wafer’-beetregistratie te laten plaatsvinden, aangevuld met  een diepgaander onderzoek.  Alles wordt dan in 1 pakket naar de VS gestuurd  voor het vervaardigen van een reeks transparante correctiegootjes.

5.     Een derde afspraak na ongeveer een maand, weer 30’, kan dan bij de algemene tandarts of in onze orthodontiepraktijk plaatshebben   om de behandeling op te starten.  Deze gang van zaken wordt onderling  afgesproken tussen de orthodontist en de algemene tandarts, alsook wie bijvoorbeeld 2 maandelijks de controle uitvoert en wie de 4 maandelijkse controle uitvoert.

 

Deze nieuwe, gezamelijke benadering van orthodontische problemen bij patiënten  met een volgroeide dentitie en een beëindigde groeispurt wensen wij graag meer gedetailleerd aan u voor te stellen tijdens een korte presentatie in onze praktijk aan de Bredabaan.  U kan kiezen uit de volgende data: Woe 26 juni van 21 tot 23 uur, Zat  29 juni van 10 tot 12 uur, Zat 29 juni van 14 tot 16 uur en Woe 3 juli van  21 tot 23 uur. Telkens zullen wij groepen van ongeveer 10 collega’s vormen om  de mogelijkheid tot vraagstelling niet te beperken.  Een bevestiging van uw komst via telefoon, fax of email volstaat als inschrijving. 

Namens alle teamleden van onze orthodontiepraktijk, www.orthodontie.nu, en mezelf, groet ik u,

Jef Nelissen, Orthodontist.