Nazorg

Start Beugels Algemeen

 

Nazorg in de orthodontie.

De nazorg is de belangrijkste fase van een orthodontische behandeling.  Opdat het behaalde eindresultaat een definitief

resultaat zou zijn dienen de nodige  voorzorgsmaatregelen in acht genomen te worden.

Soms wordt de mooie glimlach bedreigt door

  1. Een onverwachte, uitgesproken laattijdige groei die nog optreedt in de onderkaak vaak rondom het tijdstip dat de wijsheidstanden doorbreken.
  2. Hardnekkig, blijvend afwijkend mondgedrag zoals een open liprelatie, tongpersen, verkeerd slikgedrag enz.
  3. Aangeboren of erfelijke onregelmatige kaakvorm.
  4. Onevenwicht in de uiteindelijke tandstand en de omliggende spieren zoals de tong, de lippen en de wangen.

Deze onoverkomelijke situaties kunnen in beperkte mate door de juiste nazorg opgevangen worden. 

Een regelmatige controle van de wijsheidstanden via radiografische opnames (1x/jaar), een behandeling door de KNO-arts, het heraanleren van het juiste mondgedrag door de logopedist en de geschikte ‘retentieapparatuur’ kunnen veelal problemen indijken.

De meest gedragen retentieoplossingen zijn :
bulletDe kleefspalk, een draadje dat vastgekleefd wordt aan de binnenkant van de voorste tanden nadat ze mooi uitgelijnd zijn. Soms blijft het levenslang noodzakelijk (mits regelmatig onderhoud) meestal mag het na de 20ste verjaardag verwijdert worden.  In de onderkaak kan altijd een draadje aangebracht worden maar door het kontakt dat de onderste snijtanden maken met de binnenkant van bovenste snijtanden tijdens het dichtbijten is een kleefspalk hier niet altijd mogelijk! Een losgekomen spalk moet steeds zo snel mogelijk weer vastgezet worden.
bulletHet gehemelteplaatje is een nachtbeugel die dikwijls geplaatst wordt om de tanden in de bovenkaak te stabiliseren.  Ook de maaltanden blijven hiermee op hun plaats.  Een 6 tot 12 maanden dit plaatje 10u/24u dragen volstaat meestal als nazorg.  Ook hier bestaat de kans dat patiënten met bepaalde problemen, vooral constante neusobstructie, het langer moeten dragen.
bulletDe ‘Positioner’ of Bijtbeugel komt nog het meeste voor en kan zelfs nog kleine verbeteringen aanbrengen indien hij goed gedragen wordt.  Hem alleen tijdens het slapen dragen voldoet meestal niet! Per patiënt beslist de orthodontist hoeveel uren er ook tijdens de dag (of avond) actief dient ‘ingebeten’ te worden en hoeveel maanden dit dient volgehouden of afgebouwd te worden.

Het komt soms voor dat gedurende een bepaalde periode een herbehandeling nodig is, gedeeltelijk opnieuw een blokjes beugel, een groeistimulator of een chirurgische ingreep.  Meestal wordt de patiënt bij de aanvang van de behandeling over deze mogelijke evolutie geïnformeerd maar dit is niet altijd voorspelbaar!  Duidelijke prijsafspraken omtrent deze ongelukkige situaties worden steeds bij het begin van een orthodontische behandeling gemaakt.